Aasta Helland

Om produsenten:

Aasta Helland og Johan Arnt Hernes driver gården Evenhus og Hernes Nedre på Frosta. Begge gårdene ligger ytterst på Frosta-Neset og dyrkajorda ligger vendt mot sør i en slak helling ned til Trondheimsfjorden. De har en mangfoldig produksjon av grønnsaker. Til RÅGO-kassa produserer og leverer Aasta sukkererter og reddiker.