Stene Gård

Om produsenten:

Gårdens historie strekker seg over mange hundre år. Fra de første bøndene som drev jorda på 1400-tallet eller enda tidligere – til ungene som leker på tunet i dag. Den lever i kulturlandskapet omkring gården, urtene i strandkanten, lyngen i skogbrynet og dyrene som beiter her. Maren Stene og Per Einar Almlid tar oppgaven med å ta historia videre. 

Med respekt for fortida, nysgjerrighet på verden utenfor – og kjærlighet til god smak.