Asgeir Østerlie

Om produsenten:

Asgeir Østerlie og faren Arne på Buset har siden 2000 produsert squash på Frosta. De har gradvis økt produksjonen og leverer i dag ca. 30 tonn årlig. Squashen er usprøytet, det benyttes nyttedyr istedenfor plantevernmidler for å bekjempe skadedyr.