Jonas Hagerup

Om produsenten:

På gården Moksnes nordre er det dyrket grønnsaker i generasjoner. Fra 1937 drev de tre driftige Moksnes søstrene Mildrid, Narda og Sofia gården. I den samme jorda driver familien Hagerup fortsatt. Hovedproduksjonen er i dag korn, poteter og diverse grønnsaker, frukt og egg. Jordsmonnet er allsidig med god sandmold, noe morene og en god del siltholdig mold. Dette, sammen med kulturlandskapet rundt, gir gode og næringsrike grønnsaker av høy kvalitet.