De fleste av våre råvarer kommer fra Frosta, Trondheims Kjøkkenhage. I tillegg tilbyr vi lokalmatprodukter fra Trønderske leverandører.

Velg undermeny "produsentene", så får du frem noen av våre leverandører.

Se også vår RÅGO Sesongkalender for å finne ut når råvarene høstes og leveres.