Alle våre varer kommer fra Frosta, Trondheims Kjøkkenhage.

Nedenfor finner du en oversikt over noen gårdene som dyrker grønnsakene og produserer varene du får levert hjem til deg:

 • Asgeir Østerlie
 • Bjørn Hernes
 • Egil Lein
 • Egil Minde
 • Frode Svean
 • Frostaløk DA
 • Hallgeir Aatlo
 • Johan Hernes
 • Jonas Hagerup
 • Klostergården Tautra
 • Lars Viken Gartneri
 • Myraunet Gård
 • Nordfjæran Søndre
 • Olav Galtvik & Bjarne Broder Krog
 • Ole Davidsen
 • Stene Gård
 • Valberg Slektsgård
 • Vangberg Gartneri
 • Viken Midtre
 • Aasta Helland og Johan Arnt Hernes

Se også vår RÅGO Sesongkalender for å finne ut når råvarene høstes og leveres.