Risan Gård

Om produsenten:

Risan Gård ligger i sentrum av Frosta. Bente Moholt Risan og Ola Risan produserer potet, gulrot, kålrot og beter. På gården driver de også med svineproduksjon.