Endring - fra RÅGO Medium til RÅGO Stor

Du kan når som helst endre størrelse eller type. Gå inn på "min side". Du trykker "endre abonnementstype" og velger din nye RÅGO-kasse. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Endring - innholdet i RÅGO Valgfri

Du kan når som helst endre innholdet i din valgfrie RÅGO-kasse, RÅGO Valgfri. Fristen er mandager kl 10:00 den uken du har levering. Gå inn på "min side". Du trykker "endre RÅGO Valgfri" og velger innholdet i din RÅGO-kasse. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Endring - leveringsfrekvens

Du kan når som helst endre leveringsfrekvensen for din RÅGO-kasse. Gå inn på "min side". Du trykker "endre leveringsfrekvens" og gjør ditt valg. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Handle litt ekstra - UKENS EKSTRA

Hver uke tilbyr vi noen ekstra råvarer som du for eksempel kan komplettere et måltid med. Gå inn på "min side". Du trykker "Ukens ekstra" og gjør ditt valg. Husk å trykke "Bekreft/lagre". Legg merke til at en "ukens ekstra" bestilling kun gjelder for påfølgende levering. Varene varierer fra uke til uke, derfor gjelder bestillingen kun en levering av gangen. Ved neste levering må du igjen gå inn og bestille det du ønsker. 

 

Pause - jeg ønsker å sette mitt abonnement på pause. Hvordan?

Pause administrerer du via "min side". Du trykker på "midlertidig pause" der kan du legge inn datoen du ønsker at pausen skal starte (fra og med), og datoen du ønsker å avslutte pausen (til og med).

Vi vil deretter levere kassen til deg på din vanlige ukedag etter avsluttet pause. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Pause - jeg ønsker å beholde min leveranseuke (partall/oddetall)

Pause administrerer du via "min side", se over. Dersom du har levering hver 2. uke, og ønsker å beholde syklusen, så må du velge 2 ukers pause. Systemet vil alltid forsøke å levere første mulige ukedag etter en hvilken som helst pause. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Pause - jeg vil sjekke om min pause ble lagret

Pause administrerer du via "min side", se over. Du trykker på "midlertidig pause" en gang til etter at du har lagret. Dersom datoene er synlige (fra og til), så er pausen lagret korrekt.