Koronaviruset og hjemkjøring

Noen syns det er fint å få levert mat på døra i disse tider, mens andre er mer usikre. Her er litt informasjon om hvordan leveransene vil foregå i den nærmeste tiden.

Matproduksjon/Pakking fortsetter som normalt i hele Norge, med noe utvidede hygienetiltak på pakkeriene. Det samme gjelder hos oss. Vi og våre produsenter har strenge krav til hygiene ved vask og pakking.

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Vår behandling av matvarene er sannsynligvis mindre risikabel enn varer som ligger åpent i butikk og blir berørt av mange hender før endelig kjøper tar med seg varen.

Vi benytter alltid hansker i vårt arbeid med pakking. Våre kasser blir vasket mellom hver levering.

Levering av varer til og fra Frosta er unntatt fra karantenebestemmelsene. Vi er i løpende dialog med kommunen, og i samråd med kommuneoverlege Arne Bye har vi besluttet at sjåførene skal benytte sprit på hendene mellom hver levering.

Ekstratiltak: Våre sjåfører vil sende SMS som vanlig, og varsle vår ankomst. Vi vil ikke ringe på, men setter leveransen på samme sted som tomkassen er plassert. Deretter sender vi SMS om at kassa er levert på døra. De av dere som bor i blokk anbefales å komme ned og ta imot leveransen.

 

Endring - fra Medium til Stor eller Liten

Du kan når som helst endre størrelse eller type. Gå inn på "min side". Du trykker "endre abonnementstype" og velger din nye RÅGO-kasse. Neste levering vil da være med den nye kassen. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Endring - innholdet i RÅGO Valgfri

Du kan når som helst endre innholdet i din valgfrie RÅGO-kasse, RÅGO Valgfri. Fristen er fredager/mandager kl 10:00 før levering. Gå inn på "min side". Du trykker "endre RÅGO Valgfri" og velger innholdet i din RÅGO-kasse. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Endring - leveringsfrekvens

Du kan når som helst endre leveringsfrekvensen for din RÅGO-kasse. Gå inn på "min side". Du trykker "endre leveringsfrekvens" og gjør ditt valg. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Handle litt ekstra - UKENS EKSTRA

Hver uke tilbyr vi noen ekstra råvarer som du for eksempel kan komplettere et måltid med. Gå inn på "min side". Du trykker "Ukens ekstra" og gjør ditt valg. Husk å trykke "Bekreft/lagre". Legg merke til at en "ukens ekstra" bestilling kun gjelder for påfølgende levering. Varene varierer fra uke til uke, derfor gjelder bestillingen kun en levering av gangen. Ved neste levering må du igjen gå inn og bestille det du ønsker. 

 

Pause - jeg ønsker å sette mitt abonnement på pause. Hvordan?

Pause administrerer du via "min side". Du trykker på "midlertidig pause" der kan du legge inn datoen du ønsker at pausen skal starte (fra og med), og datoen du ønsker å avslutte pausen (til og med).

Vi vil deretter levere kassen til deg på din vanlige ukedag etter avsluttet pause. Din frekvens/ukerytme vil beholdes etter pausen. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Pause - jeg ønsker å beholde min leveranseuke (partall/oddetall)

Pause administrerer du via "min side", se over. Dersom du har levering hver 2. uke, vil du etter endt pause beholde din partall-/oddetallsuke. Dersom du har levering hver 3. uke, vil en pauset levering, i praksis bety at du får 6 uker mellom to leveranser. Husk å trykke "Bekreft/lagre"

 

Pause - jeg vil sjekke om min pause ble lagret

Pause administrerer du via "min side", se over. Du trykker på "midlertidig pause" en gang til etter at du har lagret. Dersom datoene er synlige (fra og til), så er pausen lagret korrekt.